Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Susunan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

Kabupaten Gunungkidul

Masa Khidmat 2021-2026

 

MUSTASYAR

 • Drs. KH. AHMAD TSAMIN FAUZI, M.Pd.I
 • Drs. KH. SUPARMAN ABDUL MANAN, M.Si.
 • KH. IBNU HAJAR SHOLEH PRANOLO
 • Drs. KH. SOEHARTO
 • Drs. KH. MARDIYO, M.Si.
 • Drs. KH. ABDUL  QODIR
 • Drs KH.. JA’FAR ABDUS SYAKUR
 • KH. AHMAD SURADJI
 • K. MUHTAROM
 • Drs.  KH. MUHAMMAD ILYAS, M.SI.
 • KH. AHMAD JUMONO
 • Drs. K. M. SUJADI ABDUL MAJID

 

SYURIYAH

 • RAIS SYURIYAH : Drs. KH. BARDAN UTSMAN, M.Pd.I
 • WAKIL RAIS : Drs. KH AHMAD KHARIS MASDUKI, M.S.I
 • WAKIL RAIS : KH. MUHAMMAD THOHARI
 • WAKIL RAIS : Drs. KH. SAYYID ASHARI
 • WAKIL RAIS : Drs. KH. YA’QUB MASHURI, M.Pd.I
 • WAKIL RAIS : KH. ARIEF GUNADI, S.Ag, M.Pd.I
 • WAKIL RAIS : Drs. KH. MUHAMMAD YUSUF AR. MA
 • WAKIL RAIS : Drs. KH.  BUCHORI MUSLIM, M.Pd.I
 • WAKIL RAIS : Drs. KH. M. ZABIDI WARDANI, M.Pd.I
 • KATIB : KH. ZUDI RAHMANTO, S.Ag. M.Ag
 • WAKIL KATIB : KH. KHOIRON MARZUQI, S.Ag
 • WAKIL KATIB : K. PURWATA, S.Pd.I. M.Pd
 • WAKIL KATIB : K. SAMSITO, S.Pd.I
 • WAKIL KATIB : K. AHMAD SUMI’AN
 • AWAN : KH. MUSTAJIB MUHYI
 • KH. TAMAM HASYIM, S.Ag
 • KH. SYAIFUL HADI, S.Pd, M.Pd
 • K. MUHAMMAD SYUKRON

TANFIDZIYAH

 • KETUA : Drs. H. SA’BAN NURONI, MA
 • WAKIL KETUA : H. MUKOTIP, S.Ag. M.Pd.I
 • WAKIL KETUA : Drs. EDI SISWANTORO, .M.Pd.I
 • WAKIL KETUA : Drs. H. ANDAR PRASETYO, MA
 • WAKIL KETUA : Drs. M. SUPASDI, M.S.I
 • WAKIL KETUA : H. SUPRIYANTO, S.Ag. M.S.I
 • WAKIL KETUA : Drs. H.  ALI RIDLO, MM
 • WAKIL KETUA : Drs. SUGENG WIBOWO, M.Pd.I
 • WAKIL KETUA : HARSONO, S.Ag. M.S.I
 • WAKIL KETUA : Drs.  SISWANTO
 • SEKRETARIS : H. MASDUQI, S.Ag.
 • WAKIL SEKRETARIS : H. ZUHDAN ARIS, S.Ag, MA
 • WAKIL SEKRETARIS : H. MUTHOHAR, S.Ag
 • WAKIL SEKRETARIS : H. AGUS JAELANI, S.Sos, MM.
 • WAKIL SEKRETARIS : H. WAHYU ENDARDI, S.Sos.I
 • WAKIL SEKRETARIS : RAMIYO, S.Pd.I, MM.
 • WAKIL SEKRETARIS : MUHAMMAD  THONTHOWI, S.H.I
 • WAKIL SEKRETARIS : JAUHARI ISWAHYUDI, S.Pd. M.Pd
 • WAKIL SEKRETARIS : KHOLIS MUHAJIR, S.Ag, M.S.I
 • WAKIL SEKRETARIS   : SULHAN RIFA’I, S.Ag
 • BENDAHARA : H. ALI MAS’UDI, S.KM. M.PH
 • WAKIL BENDAHARA : H. SUYANTO ABDUL JABBAR
 • WAKIL BENDAHARA : H. SLAMET RIYADI, S.Pd. M.Pd
 • WAKIL BENDAHARA : H. MIFTAHUL HUDA, SE, MT